Virus niet te verwijderen

Ik schijn een virus op mijn computer te hebben. Ik heb geprobeerd via het Systeemherstel dit probeem te verhelpen… Verwijderen via het Configuratiescherm is ook niet gelukt. Nu lukt het mij ook niet meer om Google Chrome op te starten.

Gesteld door: Thea

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT