Van Windows Live Mail naar Outlook 2016

Het overnemen van E-mailberichten vanuit Windows Live Mail naar Outlook 2016 lukt niet. Het in Windows Live Mail exporteren van de Exchange-indeling levert de melding op dat de E-mailclient het verzoek niet kan uitvoeren en dat Outlook 2016 als standaard E-mailprogramma ingesteld moet worden. Dit is echter reeds het geval… Hierna volgt de melding: “…Kan niet exporteren. Fout bij initialiseren MAPI…” Exporteren in de Windows Live Mail-indeling gaat prima. Er ontstaat dan een mappenstructuur met EML-bestanden. In Outlook 2016 kan ik deze echter via ‘Bestand’, ‘Openen’ en ‘Importeren’ met geen mogelijkheid inlezen!

Gesteld door: Jan

BEANTWOORD OP 13 NOVEMBER 2016