Links naar webadressen werken niet meer

Ik werk met Windows 7, Internet Explorer 9, Mozilla Thunderbird en F-Secure. Als ik een link naar een internetadres aanklik, dan start Internet Explorer 9 wel op, maar geeft de melding "…Internet Explorer werkt niet meer…" Bij het aanklikken van de link verschijnt wel het bijbehorende adres in het browservenster. Als Internet Explorer 9 eerst wordt opgestart werkt alles wel. Totaal uitschakelen F-Secure inclusief firewall helpt ook niet.

Gesteld door: Wim

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT