Weinig artikelen onder de categorie ‘Smartphones en tablets’

Ik ben blij dat de website van FAQman weer werkt en vragen regelmatiger online worden beantwoord. Maar ik zie nog wel dat sommige categorieën wat magertjes zijn qua gestelde vragen. Bijvoorbeeld de categorie ‘Smartphones en tablets’, daar ik maar een paar vragen staan, terwijl er volgens mij wel meer van dat soort vragen zijn binnengekomen in al die jaren dat de FAQman vragen beantwoordt.

Gesteld door: Paul

BEANTWOORD OP 10 FEBRUARI 2023