Verhouding in Excel

Aan twee partijen wordt uitgekeerd in de verhouding ‘2:1’. Het totaal uit te keren bedrag mag nooit boven de 100% uit komen. Op dit moment bereken ik het uit te keren bedrag als volgt: ‘= ((2 * C14)⁄(2 * C14 + C15)) * E10’. Hoe zorg ik ervoor dat dit niet boven 100% uit komt?

Gesteld door: E.