Rekeningnummers naar IBAN in Excel, vervolg

Over het controleren van IBAN-nummers. Dat kan ook via deze website: www.ibanbicservice.nl. Oude rekeningnummer kopiren, plakken in het juiste vak, versturen en na enkele momenten staat het juiste IBAN-nummer op het scherm. Kopiren en plakken in Excel en er is geen controle meer nodig. Als er meerdere rekeningnummers omgezet moeten worden, bijvoorbeeld van een vereniging, dan kan men zich aanmelden via het KvK-lidmaatschapnummer. Alle nummers uit Excel kopiren en opsturen en 24 uur later staat het document ter beschikking.

Gesteld door: M.W.H

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT