Kleur in Excel

Is het mogelijk om in een kolom van Excel, waar je getallen in hebt staan in twee kleuren, één kleur apart op te tellen en dat als totaal aan te geven?

Gesteld door: J.C.

BEANTWOORD OP 15 JULI 2014