Datums in Excel

In een Excel-kolom staat een aantal datums. Nu wil ik weten hoe vaak een datum van januari, februari, maart, enzovoort voorkomt. Ik heb dit geprobeerd met de functie ‘AANTAL.ALS’, maar dat wil helaas niet lukken…

Gesteld door: Marc

BEANTWOORD OP 15 JULI 2014