Windows 10 en de NUMLOCK

Na de laatste update van Windows 10 werkt de <NUMLOCK>-toets niet meer. Na het opstarten van de laptop is de <NUMLOCK> ingeschakeld; wat vr de update niet zo was… Het uitschakelen met de functietoets en <NUMLOCK> werkt niet. Daardoor wordt het typen van tekst lastig. Ik moet om de juiste letter te krijgen tijdens het typen van lettertoetsen de functietoets ingedrukt houden.

Gesteld door:

Beantwoord op: 18 mrt, 2017