Postzegelbladen met Publisher

Als postzegelverzamelaar maak ik mijn eigen postzegelbladen met behulp van Publisher 2003. Op deze bladen teken ik onder andere de vierkante en rechthoekige hokjes waarin later de postzegels worden geplakt. De grootte van deze hokjes bepaal ik via ‘Objectformaat’ dat rechts onderin is af te lezen. Ik ben nu overgegaan op Publisher 2007 en nu kan ik het te bepalen objectformaat niet meer aflezen. Is dat niet meer aanwezig of is het verborgen? Wel kan ik via een omweg een menu openen waarin dan de afmetingen staan, maar dat is erg omslachtig.

Gesteld door: Gerard

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT