Geen nieuwe map aanmaken

Sinds kort kan ik geen nieuwe map meer aanmaken. Het lukt niet met de rechter muisknop en ook niet met de toetscombinatie <CTRL & SHIFT & N>.

Gesteld door: Piet

BEANTWOORD OP 24 JANUARI 2017