Geen geldige WIN32-toepassing

Ik wil SkyDrive installeren, maar ik krijg de melding "…C:\Documents and Settings\Carel\Local Settings\Temporary Internet Files\Content,IE5\1FHAWZ39\SkyDriveSetup(1).exe is geen geldige WIN32-toepassing…" Wat is er niet goed gegaan?

Gesteld door: Carel

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT