Foute pincode bij inloggen op Windows 10

Als ik Windows 10 op mijn computer opstart wordt er om een pincode gevraagd, dat heb ik zo ingesteld. Als ik deze code direct intyp als de vraag hierom verschijnt, dan krijg ik de melding dat deze niet goed is en het opnieuw moet doen. Wacht ik een vijftal seconden met intikken, dan wordt de pincode wel geaccepteerd. Bij nadere bestudering is mij gebleken dat als ik de pincode – die uit vier cijfers bestaat – direct in het invoervakje intik, ik niet vier maar vijf puntjes zie verschijnen, terwijl ik er toch echt vier intyp. Waar zou dat aan kunnen liggen?

Gesteld door: Piet

BEANTWOORD OP 5 JANUARI 2023