Altijd blauw gemarkeerd

Als ik op een webpagina met de muis over de tekst ga, dan krijgt het markeerde gedeelte altijd een blauwe achtergrond. Kun je de markeerkleur op een webpagina veranderen?

Gesteld door: C.

BEANTWOORD OP 6 FEBRUARI 2021