Windows 8 programma’s verplaatsen

Om ruimte te besparen op de relatief kleine SSD met Windows 8 wil ik de ‘Program Files’ verplaatsen naar ‘D:’. De mappen ‘Documenten’, ‘Afbeeldingen’, ‘Muziek’ en ‘Videos’ heb ik al op de ‘D:’-harde schijf geplaatst volgens de FAQman-beschrijving in Computer Idee.

Gesteld door: Huib

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT