Webbrowser start steeds op

In Windows 10 start Microsoft Edge elke keer op als de PC uit de Slaapstand komt. Hoe kan ik dit uitschakelen?

Gesteld door: Johan

BEANTWOORD OP 18 JANUARI 2019