Vruchteloos prutsen met WiFi, vervolg

Een reactie van mij betreffende het FAQman-antwoord aangaande mijn WiFi-probleem met de Mobile Router en het Access Point. Het in serie zetten van de Mobile Router en het Access Point zal helaas niet lukken: ze hebben allebei slechts één netwerkpoort. Alle computers op één na (die PC van mij dus) hebben op beide routers keurig verbinding met internet. Dat zou dus eigenlijk niet mogelijk moeten zijn… Ik wil de laptops van de kinderen laptops op het Access Point laten netwerken en mijn echtgenote en ikzelf dan op de Mobile Router zetten. Op die manier kunnen we met het uittrekken van de WiFi-antenne van het Access Point op simpele wijze de kinderen dwingen aan hun huiswerk te gaan beginnen. Gemeen, maar het werkt perfect!

Gesteld door: