Systeemvakpictogrammen verdwijnen

Soms verdwijnen de pictogrammen van het Systeemvak, Ik moet dan opnieuw de instellingen aanpassen om ze weer zichtbaar te maken.

Gesteld door: Jan

BEANTWOORD OP 4 OKTOBER 2014