Spookbestanden in wisselmap

Ik verzamel foto’s van internet in een wisselmap. Vanuit deze map verdeel ik de foto’s over andere mappen. Telkens als de wisselmap leeg is, zijn er volgens de eigenschappen nog spookbestanden aanwezig. Het worden er steeds meer… Hoe krijg ik die spookbestanden weg?

Gesteld door: A.

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT