Regelmatig een blauw scherm

Ik heb regelmatig een blauw scherm. Als ik het opzoek, dan worden er verschillende oorzaken genoemd. Weet de FAQman wat het kan zijn?

Gesteld door: Frank

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT