Pictogrammen verdwijnen

Regelmatig verdwijnen er op onverklaarbare wijze pictogrammen van het bureaublad. Wat is hiervan de oorzaak?

Gesteld door: Gerard

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT