Pagina onderaan de print

Telkens als ik een printje uitdraai, dan staat er onderaan de print ‘Pagina 1’ en eventueel zo verder… Lastig, onnodig en niet fraai. Hoe kan ik dit uitschakelen?

Gesteld door: Rob

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT