Over .NET Framework 4.0 en 4.5

Dit is geen vraag maar een opmerking. De FAQman heeft geschreven: “…U moet weten dat verschillende programma’s gebruik maken van verschillende versies van het .NET Framework. Hier is het dus NIET zo dat de 2.0-versie de 1.0-versie overbodig maakt…” Nu heb ik zelf ervaren dat een Windows Update mijn .NET Framework 4.0 ongevraagd vervangen heeft door versie 4.5! Nu krijg ik in ‘Spotnet’ de opgelichte balk niet meer te zien. En 4.0 en 4.5 samen gaat ook niet, want dan krijg ik de melding dat er al een hogere versie aanwezig is. Dus het FAQman-betoog gaat niet helemaal op!

Gesteld door: Kees

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT