Over .NET 4.0, aanvulling

Naar aanleiding van de opmerking ‘Over .NET 4.0’ is het zo dat de FAQman de bal naar de programmeurs van Spotnet schuift. Die bal moet echter naar Microsoft! De versies van .NET tot en met 4.0 zijn allemaal langs elkaar te gebruiken. Echter de ‘upgrade’ van 4.0 naar 4.5 is een ‘in place upgrade’ en daar zijn alle programmeurs NIET vrolijk van geworden; omdat veel zaken niet ‘upwards compatible’ zijn. Met als gevolg dat programma’s die zijn gecompileerd met 4.0 niet meer werkten nadat er was gepgraded naar 4.5. De enige oplossing is de broncode opnieuw met 4.5 compileren. Wat in veel gevallen niet zonder meer kan. Problemen dus.

Gesteld door: C.

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT