Ontbrekende pictogrammen in Systeemvak

Na het starten van de PC ontbreken in het Systeemvak wat pictogramman. Na het herstarten van de PC worden ze wél in het Systeemvak neergezet. Wat gaat er fout?

Gesteld door: W.

BEANTWOORD OP 15 JULI 2014