Ontbrekende pictogrammen in Systeemvak

Na het starten van de PC ontbreken in het Systeemvak wat pictogramman. Na het herstarten van de PC worden ze wél in het Systeemvak neergezet. Wat gaat er fout?

Gesteld door: W.

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT