Meerdere WiFi-basisstations met één SSID

Welke mogelijkheden zijn er om meer dan één WiFi-basisstation in te richten met dezelfde \’SSID\’? Met een repeater wordt een nieuwe \’SSID\’ aangemaakt en wisselen gaat dan niet altijd goed.

Gesteld door: Aran

6 DECEMBER 2013
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT