MacroVision omzeilen

Is er software – het liefst gratis – waarmee ik MacroVision kan omzeilen?

Gesteld door: Myrte