Geen DVD-Video€s afspelen

In Windows 10 kan ik geen DVD-Video€s meer afspelen. De DVD-speler kan wel data-DVD€s met foto€s openen.

Gesteld door: Albert

BEANTWOORD OP 31 AUGUSTUS 2020