Excel versnellen

Heeft de FAQman een advies om de bewerkingen in mijn Excel-bestand sneller te laten verlopen? Kan de werkruimte van Excel misschien vergroot worden? Het Excel-bestand is bijna 1 miljoen regels lang met 21 kolommen. Het bestand is ‘vervuild’ en wordt ‘handmatig’ opgeschoond. Aan formules wordt niet meer gebruikt dan IF, SEARCH, AND, OR; met niet meer dan 5 functies per cel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van filters met CONTAIN om regels die gewijzigd moeten worden te selecteren. Het bestand wordt zeer frequent gesaved. Opnieuw opstarten van Excel of van de PC is nauwelijks van invloed. Filter-operaties en het groepsgewijs wijzigen van geselecteerde regels (copy-paste) duurt vaak enkele minuten per operatie.

Gesteld door: Arne

BEANTWOORD OP 1 SEPTEMBER 2021