E-mail wordt dertig keer ontvangen

Als ik een filmpje van 2 MB – of meer – doorstuur, dan ontvangt de geadresseerde dat soms wel dertig keer. Erg vervelende voor hem of haar… De gewone E-mailberichten gaan wel goed. Ik heb mijn PC laten nakijken, maar de uitkomst is dat het probleem het niet in mijn PC zit. Uit een proef is gebleken dat na uitschakeling van de PC het verzenden van de provider gewoon door gaat. De provider heeft eerst gezegd dat het aan mijn E-mailclient lag. De tweede keer werd gezegd dat het de server is.

Gesteld door: Wim

BEANTWOORD OP 15 JULI 2014