Duidelijkheid virtueel geheugen

Een FAQman-antwoord op een geheugenvraag vond ik interessant, met name het gedeelte over de beperking van het virtueel geheugen. Er wordt gesteld dat bij een schrale versie van Windows XP het virtuele geheugen uitgeschakeld zou kunnen worden, omdat dit veel traagheid bespaart! Dit is echter in tegenspraak met een ander artikel in Computer Idee, waarin juist werd aanbevolen om een vaste hoeveelheid virtueel geheugen in te stellen van twee keer de hoeveelheid RAM-geheugen! Omdat ik erg gesteld ben op een zo snel mogelijke computer heb ik op twee van mijn pc’s reeds alles gedaan om zoveel mogelijk snelheid te winnen. Op die twee pc’s heb ik respectievelijk 1,5 GB en 2 GB RAM-geheugen staan, dus lijkt mij dit echt wel een optie om dat virtueel geheugen uit te schakelen! Wat is hier nu de waarheid? Kan de FAQman duidelijkheid geven?

Gesteld door: Lex

BEANTWOORD OP 15 JULI 2014