Crash en reparatie Blue Screen Of Death

Enige dagen geleden kreeg ik op mijn PC de gevreesde ‘Blue Screen Of Death’. Ik heb daarna de boel in ‘Veilige Modus’ herstart en het systeem had nogal wat te repareren! Daarna een Systeemherstel gedaan en een ‘Registry Cleaner’ zijn werk laten doen. Toen ik zag dat er nogal wat Snelkoppelingen in de war waren. Ook zag ik dat n van de harde schijven spontaan van stationsletter was veranderd. Nadat ik dat via het ‘Schijfbeheer’ weer had gefixt, kreeg ik bij veel programma’s een hardnekkige ‘Runtime Error’. Ik heb gelezen dat het een optie is om dergelijke programma’s te verwijderen en weer opnieuw te installeren, maar dat doe ik liever niet gezien de gevoeligheid van bepaalde opgeslagen bestanden, bibliotheken en gemporteerde video’s. Wat is hier aan de hand?

Gesteld door: L.

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT