Bezig met IBAN-rekeningnummers

Ik ben bezig met het converteren van oude rekeningnummers naar IBAN-rekeningnummers. Ik wil in Excel controleren of de lengte van de nieuwe IBAN-rekeningnummers gelijk is aan 16 karakters.

Gesteld door: Hans

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT