Belangrijke map weggegooid

Ik heb per ongeluk een map met de naam ‘Belangrijk’ in Outlook verwijderd. Hoe kan ik die map terughalen c.q. terugzetten?

Gesteld door: W.D

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT