Belangrijke map weggegooid

Ik heb per ongeluk een map met de naam ‘Belangrijk’ in Outlook verwijderd. Hoe kan ik die map terughalen c.q. terugzetten?

Gesteld door:

Beantwoord op: 15 jul, 2014