Archiveren ongedaan maken

Hoe kan ik het archiveren van mijn E-mailberichten ongedaan maken?

Gesteld door: D.