Anti-kraak op internet

Mijn zoon woont anti-kraak. Hij heeft internet nodig voor zijn studie. Wat zijn de mogelijkheden? Het moet wel betaalbaar zijn en kunnen wat een student nodig heeft. Er is geen telefoon en⁄of kabel in het pand.

Gesteld door: Marianne

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT