Afbeeldingen samengevoegd met Documenten

Ik heb per ongeluk de standaard map voor ‘Afbeeldingen’ samengevoegd met de map voor ‘Documenten’. Het resultaat is dat ik nu twee mappen heb die de naam ‘Documenten’ dragen. Is dat nog te herstellen?

Gesteld door: Martijn

15 JULI 2014
   
ANTWOORD OUDER DAN 10 JAAR EN MOGELIJK NIET MEER ACCURAAT