WPA-nummer kwijt

Ik ben mijn WPA-nummer kwijt! Weet de FAQman een manier om daar weer aan te komen?

Gesteld door:

Dat is eenvoudig op te lossen door met behulp van de webbrowser aan te koppelen bij de setup van uw WiFi-basisstation. Kan natuurlijk ook een WiFi-internetrouter zijn. Vervolgens stelt u gewoon een nieuw WPA-nummer in. Opgemerkt dat letters en cijfers door elkaar heen mogen worden gebruikt.