Windows 8 programma’s verplaatsen

Om ruimte te besparen op de relatief kleine SSD met Windows 8 wil ik de 'Program Files' verplaatsen naar 'D:'. De mappen 'Documenten', 'Afbeeldingen', 'Muziek' en 'Videos' heb ik al op de 'D:'-harde schijf geplaatst volgens de FAQman-beschrijving in Computer Idee.

Gesteld door:

En dan met de 64-bits versie van Windows 8 nog even extra opgelet, want die heeft zelfs twee mappen met 'Program Files' (zie afbeelding). Maar goed… De submappen in 'Program Files' zijn niet zonder meer te verplaatsen, want er zijn enorm veel verwijzingen in het Register van Windows die tijdens de installatie van de programma's is verzorgd. Er zijn dus keiharde links naar de submappen in 'Program Files' op 'C:'. Een oplossing is het verwijderen van de programma's, om ze daarna opnieuw te installeren. En bij die nieuwe installatie moet u dan zelf de gewenste installatiemap op 'D:' aangeven. Daarna wordt het Register van Windows dan voorzien van verwijzingen naar 'D:'.

211365_AFBEELDING_1