WiFi op laptop

Ik kan geen internet op mijn laptop ontvangen via WiFi. Hoe ga ik dat aanpakken?

Gesteld door:

Kijk eerst eens of u het WiFi überhaupt aan de slag krijgt. Laptops hebben daar vaak een aparte functietoets voor. Meteen daarna is het een kwestie van aankoppelen bij het WiFi-basisstation en als het 'DHCP' goed is ingesteld op de router, dan kan er niets meer mis gaan. Nog steeds niets? Dan naar het 'Apparaatbeheer' toe gaan, om te kijken wat er met de driver van de draadloze netwerkkaart aan de hand is.