Volgorde gebruikersaccounts

Hoe kan de volgorde van de gebruikersaccounts in Windows 7 worden gewijzigd? Ik
heb al geprobeerd cijfers aan de namen toe te voegen, maar de volgorde blijft ongewijzigd. Het lijkt erop dat het laatst ingevoerde account vooraan komt te staan.

Gesteld door:

Neem het 'Computerbeheer' van het 'Systeembeheer' van het 'Configuratiescherm' erbij. En ga dan eens aan de slag met – let op! – de 'Volledige naam' van een gebruikersaccount (zie afbeelding). Als uw FAQman het goed heeft, dan sorteert het loginscherm van Windows 7 op die volledige naam!

209557_AFBEELDING_1