Verhouding in Excel

Aan twee partijen wordt uitgekeerd in de verhouding '2:1'. Het totaal uit te keren bedrag mag nooit boven de 100% uit komen. Op dit moment bereken ik het uit te keren bedrag als volgt: '= ((2 * C14)⁄(2 * C14 + C15)) * E10'. Hoe zorg ik ervoor dat dit niet boven 100% uit komt?

Gesteld door:

Uw FAQman maakt daar twee formules van. Een voor de 2-component en een voor de 1-component, met het uit te keren bedrag in cel 'B1' oogt dat als volgt: (1) '=(1 ⁄3)*2*B1' en (2) '=(1 ⁄3)*1*B1' (zie afbeelding). Is altijd goed…

207884_AFBEELDING_1