Twee beveiligingsprogramma’s genstalleerd

Ik heb per abuis twee beveiligingsprogramma’s genstalleerd. AVG werkt nu niet meer. Ik kan AVG niet verwijderen en weer opnieuw installeren…

Gesteld door:

Sowieso moet u het als laatste genstalleerde beveiligingsprogramma als eerste weggooien. Wat gebeurt er als u AVG niet verwijdert, maar gewoon direct opnieuw installeert? Gebruik tussendoor een ‘registry cleaner’om wat losse eindjes weg te nemen.