Toetsenbord staat niet goed

Mijn toetsenbord steeds opnieuw op ‘NLNL’ terwijl ik dit iedere keer verander in ‘NLInternationaal’. Waarom blijft deze wijzigingen niet van kracht?

Gesteld door:

Ga naar de systeemtool ‘Taal’van het ‘Configuratiescherm’. Op die plek wordt niet alleen de schermtaal ingesteld, maar ook de toetsenbord-indelingen die u gebruikt voor het bedienen van Windows 10. De truc is het weggooien van de niet gewenste toetsenbord-indelingen…