Taaleigenschappen wijzigen

Kan men de taaleigenschappen voor Windows 7 wijzigen op een niet al te ingewikkelde wijze? Ik heb een Engelse versie en ik zou deze willen omzetten in het Nederlands.

Gesteld door:

Ga naar de systeemtool ‘Taal’van het ‘Configuratiescherm’. Aldaar kunt u een nieuwe taal toevoegen aan Windows 7. Althans, als u niet over de Home Edition beschikt… Die taal moet wel worden gedownload en geactiveerd. Gedaan? Dan kunt u opnieuw inloggen, maar dan in het Nederlands. Al met al gaat het om een klusje van een paar minuten.