Strijd om drivers

Een reactie op de vraag over ‘SnailDriver’. Mijn reactie hierop is dat het resultaat heel verschillend is ten opzichte van ‘Driver Booster’. Dit programma stelt dat verschillende drivers verouderd tot zeer verouderd zijn, terwijl ‘SnailDriver’ ze als de meest recente beoordeeld. Wie heeft er gelijk?

Gesteld door:

U heeft het kennelijk specifiek gecontroleerd en daarmee heeft u eigenlijk ook al het antwoord gegeven: “De gebruiker heeft gelijk!” Dat wil zeggen, u draait de beide programma’s en u noteert de versienummers van de aangeboden drivers. En dan weet u het meteen! Inderdaad, dat lijkt wel hl erg op dubbel werk en dat zou door het gebruik van tools als ‘SnailDriver’en ‘Driver Booster’overbodig moeten zijn…