Stack toevoegen als netwerkverbinding

Ik probeer ‘Stack’ als netwerkverbinding toe te voegen. Ik volg nauwgezet de instructie van ‘Stack’, maar toch loopt het vast. De service ‘Web Client’ laat zien dat het proces gestopt is, hoewel het opstarttype automatisch is en aanmelden op systeemaccount staat. Bij het starten van de service verschijnt de melding: “Fout 1079: Het voor deze service opgegeven account verschilt van het account dat is opgegeven voor andere services die in hetzelfde proces worden uitgevoerd.” De laptop kent maar n account: “Het mijne als Administrator!”

Gesteld door:

Dat ‘Stack'(= ‘www.transip.nlstack’) dient ter online-opslag van gegevens. In uw geval dient het account ‘Network Service’te worden toegevoegd aan de service van ‘Stack’. Het zou te verwachten zijn dat dit reeds tijdens de installatie van ‘Stack’wordt verzorgd, dus herhaalt u die installatie of voert u indien mogelijk een reparatie uit. Schakel eventueel de virusscanner tijdelijk uit tijdens de (her-)installatie van ‘Stack’. En hier vindt u wat meer over dat account ‘Network Service’en over hoe daar mee om te gaan: ‘msdn.microsoft.comen-uslibraryff647402.aspx’!