SSD is J: in plaats van C:

Ik heb in mijn PC een SSD laten plaatsen met een kopie van de oude HDD. Nu blijkt dat Windows 10 op een nieuwe partitie van deze SSD staat en de PC nu ook opstart vanaf de ‘J:’ in plaats vanaf de ‘C:’. Bij de wekelijkse back-up van Windows 10 kan ik geen back-up maken van de ‘J:’. Er wordt aangegeven dat er een systeemkopie van de ‘C:’ wordt gemaakt en dan komt er een foutmelding. Moet ik de instellingen van de back-up aanpassen of moet de nieuwe ‘J:’ schijf de naam ‘C:’ krijgen.

Gesteld door:

Is uw FAQman rzend benieuwd hoe de oude ‘C:’naar die nieuwe ‘J:’is gekloond, maar dat terzijde. Het ombouwen van ‘J:’naar ‘C:’kan allerlei voeten in aarde krijgen. Doet u dat dus maar niet… Beter is het om de instellingen van de back-up aan te passen. Ng beter is het om Windows 10 opnieuw schoon op die SSD te installeren.