Scannen in PaintShop Pro

Ik heb een All-in-One van HP. Alles werkt. Toch kon ik voorheen ook scannen vanuit PaintShop Pro en dat lukt nu niet meer. Het icoontje van de scanner is automatisch toegevoegd aan PaintShop Pro. Ik kan soms wel een scanvoorbeeld maken, maar het scannen zelf lukt niet.

Gesteld door:

Binnen PaintShop Pro kan de TWAIN-bron opnieuw worden ingesteld. Doet u zulks.[/img]. Op die manier kunt u alles vanuit PaintShop Pro netjes maken en hopelijk is dat voldoende. Verder controleren of u voldoende rechten heeft op uw PC. Zorg ervoor dat uw account de rechten van de computerbeheerder heeft.