Problemen met weggooien oude Windows-versie

Ik heb Windows 10 op een tweede SSD als dualboot genstalleerd. Nu wil ik de oude Windows-versie verwijderen; deze staat nu op de ‘D:’-schijf. Maar de bootsector staat ook op de ‘D:’ schijf. Kan ik de ‘D:’-schijf wel formatteren? Handmatig weggooien van de oude Windows-versie lukt niet, omdat ik daartoe niet gemachtigd ben.

Gesteld door:

Zorg voor een Windows 10-installatiemedium. Maat van die tweede SSD het eerste boot-apparaat (n de boot-optie voor dat Windows 10-installatiemedium). Haal de eerste SSDHDD uit de bootvolgorde. Daarna booten van het Windows 10-installatiemedium en een opstart-reparatie laten uitvoeren.